Fisioteràpia

FISIOTERÀPIA

FISIOTERÀPIA TRAUMATOLÒGICA

Tractament de les lesions de l’aparell locomotor: lesions musculars com ara contractures o ruptures fibril·lars; lesions òssies com fractures, luxacions, etc; lesions tendinoses i lligamentoses.


FISIOTERÀPIA REUMATOLÒGICA

Es basa en el tractament dels trastorns clínics de patologies generalment degeneratives de l’aparell locomotor i/o de el teixit connectiu; com ara artrosi, osteoporosi, fibromiàlgia, espondilitis anquilosant, artritis reumatoide, etc.


FISIOTERÀPIA ESPORTIVA

És l’especialitat de la fisioteràpia que tracta patologies traumàtiques que es desenvolupen en l’activitat esportiva i que mitjançant agents físics, tècniques manuals, etc, donem solució a la lesió i readaptem a l’esportista a la pràctica esportiva.


Tècniques utilitzades

Les següents tècniques s’utilitzen en els camps de fisioteràpia citats anteriorment:

TERÀPIA MANUAL

És el conjunt de tècniques on el fisioterapeuta exerceix les seves mans com a principal eina per guarir les lesions ja sigui per mitjà d’estiraments, massoteràpia, i / o kinesioterapia.

ELECTROTERÀPIA

Disciplina que mitjançant impulsos elèctrics té la funció de millorar el dolor, provocar calor en cas d’electroteràpia d’alta freqüència i millorar la inflamació entre molts efectes.
S’utilitza també per millorar l’atròfia muscular o per tonificar i/o potenciar la musculatura.

Cal destacar que únicament aparells d’electroteràpia d’alta gamma són els adequats per tractar patologies amb una recuperació ràpida i eficaç.

ULTRASONOTERÀPIA

És una tècnica d’aplicació mitjançant ultrasons per tal de millorar el dolor i la inflamació.

TERMOTERÀPIA

Teràpia mitjançant calor per millorar la flexibilització dels teixits.
Utilitzem microones (fotografia), infrarojos i parafina per a aquesta finalitat.

CRIOTERÀPIA

Teràpia mitjançant fred per reduir el dolor i la inflamació.

EMBENATS FUNCIONALS

Embenats utilitzats per limitar els moviments tant de parts toves com articulacions per prevenir i/o curar una lesió.

EMBENATS NEUROMUSCULARS

Embenat que a diferència del funcional, no limita cap moviment i que s’adhereix a la pell augmentant l’espai subcutani i ajudant així a reduir el dolor, la inflamació i el limfedema.

EXERCICI TERAPÈUTIC

És un programa d’activitat física prescrit per un fisioterapeuta que involucra el pacient en la tasca de realitzar contraccions musculars i/o moviments corporals amb l’objectiu de millorar, mantenir o restablir la funció musculoesquelètica i millorar així la salut.

A la nostra consulta donem vital importància a l’exercici terapèutic per poder obtenir els millors resultats possibles en el procés de recuperació dels nostres pacients.

PROPIOCEPCIÓ

Tècnica utilitzada per recuperar els receptors nerviosos lesionats que són els encarregats de transmetre al cervell l’estat dels nostres músculs i articulacions i així respondre de forma correcta a la pressió, contracció i estirament.


FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA

La fisioteràpia respiratòria té com a objectiu millorar la ventilació regional pulmonar, mobilitzar i expulsar les secrecions de les vies aèries a través de tècniques instrumentals i no instrumentals aplicades i/o dirigides pel fisioterapeuta i d’aquesta manera poder mantenir una correcta funció pulmonar i reduir i/o prevenir les complicacions respiratòries.

Està indicada en pacients amb malalties cròniques que afecten el sistema respiratori com MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica), asma i fins i tot pacients amb problemes respiratoris lleus.


FISIOTERÀPIA NEUROLÒGICA

La fisioteràpia neurològica s’ocupa del tractament de les afectacions de el sistema nerviós central i perifèric. Té com a objectiu millorar la qualitat i l’eficàcia dels moviments, el control postural, la marxa, l’estabilitat, reduir la espasticitat, els tremolors, etc buscant l’autonomia i independència del pacient en les activitats de la vida diària i millorar així la seva qualitat de vida.

Els tractaments de fisioteràpia neurològica es basen fonamentalment en els coneixements actuals en neuroplasticitat i/o reorganització cerebral (el nostre cervell és una xarxa on el desenvolupament de certes àrees que s’entrenen regularment repercuteix en la millora d’altres zones, en aquest cas en les àrees afectades ), per mitjà de teràpies de neurorehabilitació sensitiu-motores com mètode Perfetti o exercici terapèutic cognoscitiu (ETC), Kabat, teràpia mirall, teràpia restrictiva, etc; així com també amb combinació de teràpies manuals.

Està indicada en traumatisme cranioencefàlic (TCE), ictus o accident vascular cerebral (AVC), Parkinson, síndrome del membre fantasma (amputats), etc.